Category: Zdrowie

Uzależnienie od Alkoholu – „Choroba zaprzeczeń”

Często osoba chora i jej najbliżsi długo zaprzeczają i wypierają ze świadomości fakt utraty kontroli nad piciem alkoholu. Niezmiernie trudno uchwycić moment, gdy picie przestaje być bezpieczne. Stopniowo, wraz z rozwojem choroby alkoholowej zaczynają się pojawiać nowe okazje i kolejne uzasadnienia dla spożywania alkoholu.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa bardzo różnorodnych zaburzeń, które jednak mają wspólną genezę związaną z pojęciem „nerwicy”, czy „nerwicy lękowej”, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu oraz prezentowanych objawach bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne.

Depresja

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy na świecie, jest także najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych.