Category: Zdrowie

Migrena

Migrena jest jednym z najczęstszych samoistnych bólów głowy. Jest to choroba powszechna, która dotyczy około 10% populacji, głównie dotyczy ludzi młodych. Bóle głowy pojawiające się w migrenie są umiarkowane lub silne, ograniczają aktywność pacjenta dotkniętego tą chorobą. 

Niezwykle ważne jest prawidłowe leczenie doraźne napadów migreny, a także w przypadku częstszego pojawiania się bólu leczenie profilaktyczne, które:

– poprawia jakość życia osoby chorującej na migrenę, 

– zmniejsza częstość napadów migreny,

– w przypadku wystąpienia napadu migreny, zmniejsza jego natężenie,

– zmniejsza liczbę przyjmowanych doraźnie tabletek przeciwbólowych,

 – pomaga zapobiegać polekowym bólom głowy, które są częstym powikłaniem nieprawidłowego leczenia migreny. 

W naszej placówce pacjent ma możliwość podjęcia leczenia profilaktycznego migreny epizodycznej charakteryzującej się częstymi napadami (powyżej 4 napadów w miesiącu) oraz migreny przewlekłej przeciwciałami monoklonalnymi w preferencyjnej cenie w ramach programu Migrena SOS Next. Jest to leczenie charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością oraz dobrą tolerancją, polega na przyjęciu jednej dawki leku co miesiąc.  

Prowadzimy również leczenie profilaktyczne migreny przewlekłej toksyną botulinową zgodnie z protokołem PREEMPT – jest to leczenie bardzo skuteczne u około 70-80% pacjentów, dedykowane pacjentom z bólami głowy występującymi powyżej 15 razy w miesiącu, z co najmniej 8 bólami głowy o charakterze migreny w miesiącu. Zabieg polega na podaniu niewielkich objętości leku w okolicę skóry czoła, głowy oraz ramion. Bezpośrednio po podaniu leku pacjent może bezpiecznie opuścić gabinet lekarski. Zabieg powtarzany jest co 12 tygodni, a samo leczenie toksyną traktuje się jako kurację – przy kolejnych podaniach efekt leczniczy jest narastający. 

Kim jest i co leczy neurolog

Wprowadzenie do neurologii


Neurologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i badaniem zaburzeń układu nerwowego. Neurologowie są wysoko wykwalifikowanymi lekarzami specjalizującymi się w tej dziedzinie i odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu kompleksowej opieki zdrowotnej. W tej sekcji artykułu dowiesz się, kim jest neurolog i czym się zajmuje.

Kim jest neurolog i czym się zajmuje?

Neurolog to lekarz specjalista, który diagnozuje i leczy zaburzenia układu nerwowego. Układ nerwowy jest niezwykle skomplikowanym i delikatnym systemem, który kontroluje działanie wszystkich innych układów w naszym ciele. Neurologowie są wyszkoleni w identyfikowaniu i leczeniu różnych schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera, udar mózgu, epilepsja, migrena, stwardnienie rozsiane i wiele innych.

Neurologowie stosują różne metody diagnozowania i oceniania pacjentów. Przeprowadzają dokładne wywiady medyczne, badania fizyczne, a także wykorzystują specjalistyczne testy diagnostyczne, takie jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), elektroencefalografia (EEG) i wiele innych. To pozwala im na ustalenie dokładnej diagnozy i opracowanie odpowiedniego planu leczenia dla pacjenta.

Typowe schorzenia i choroby leczone przez neurologów

Neurologowie leczą szeroki zakres schorzeń i chorób neurologicznych. Oto kilka przykładów najczęstszych warunków, z którymi pacjenci zgłaszają się do neurologów:

 1. Choroba Alzheimera: Choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do postępującej utraty pamięci, trudności w myśleniu i zachowaniu.
 2. Udar mózgu: Nagłe niedokrwienie (brak przepływu krwi) lub krwawienie w mózgu, które może prowadzić do poważnych uszkodzeń neurologicznych.
 3. Epilepsja: Przewlekła choroba charakteryzująca się nawracającymi napadami drgawkowymi.
 4. Migrena: Przewlekłe, nawracające bóle głowy, które często są silne i towarzyszą im inne objawy, takie jak nudności i światłowstręt.
 5. Stwardnienie rozsiane: Przewlekła, autoimmunologiczna choroba, która prowadzi do uszkodzenia osłonek nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym.

Neurologowie zajmują się również innymi schorzeniami, takimi jak choroba Parkinsona, neuropatia, guzy mózgu, neuropatie obwodowe i wiele innych.

Procedury diagnostyczne i testy przeprowadzane przez neurologów

Aby postawić dokładną diagnozę, neurologowie korzystają z różnych procedur diagnostycznych i testów. Oto kilka najczęstszych metod, które mogą być stosowane:

 1. Badanie neurologiczne: Neurolog przeprowadza dokładne badanie neurologiczne, badając funkcje motoryczne, czuciowe i refleksy pacjenta.
 2. Tomografia komputerowa (TK): Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do tworzenia obrazów przekrojowych mózgu i innych części ciała.
 3. Rezonans magnetyczny (MRI): Używa pola magnetycznego i fal radiowych do uzyskania szczegółowych obrazów mózgu i rdzenia kręgowego.
 4. Elektroencefalografia (EEG): Rejestruje aktywność elektryczną mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy pacjenta.
 5. Punkcja lędźwiowa: Polega na pobraniu próbki płynu mózgowo-rdzeniowego w celu analizy i diagnozy.

Te procedury i testy pozwalają neurologom na ocenę stanu pacjenta i ustalenie dokładnej diagnozy.

Zaburzenia neurologiczne i ich objawy

Zaburzenia neurologiczne mogą objawiać się różnymi objawami, które mogą mieć wpływ na różne obszary ciała. Oto kilka przykładów najczęstszych zaburzeń neurologicznych i ich charakterystycznych objawów:

 1. Choroba Alzheimera: Początkowe objawy to utrata pamięci, dezorientacja, trudności w wykonywaniu codziennych czynności i problemy z mową.
 2. Udar mózgu: Objawy mogą obejmować utratę równowagi, problemy z mową, niedowład lub paraliż jednej strony ciała.
 3. Epilepsja: Napady drgawkowe, utrata przytomności, dezorientacja i trudności w mówieniu.
 4. Migrena: Intensywne bóle głowy, nudności, wymioty, światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki.
 5. Stwardnienie rozsiane: Osłabienie mięśni, zaburzenia równowagi, problemy z koordynacją ruchową, mrowienie i drętwienie.

Warto zauważyć, że objawy mogą się różnić w zależności od konkretnego zaburzenia neurologicznego oraz od pacjenta.

Opcje leczenia dla schorzeń neurologicznych

Leczenie schorzeń neurologicznych zależy od rodzaju i nasilenia objawów, a także od indywidualnych potrzeb pacjenta. Neurologowie mają do dyspozycji różne opcje leczenia, które mogą pomóc poprawić jakość życia pacjenta. Oto kilka przykładów:

 1. Farmakoterapia: Neurolog może przepisać leki, które pomagają kontrolować objawy i hamować postęp choroby. Na przykład, w przypadku choroby Alzheimera, neurolog może przepisać leki, które wpływają na poziom neuroprzekaźników w mózgu i pomagają poprawić funkcjonowanie poznawcze.
 2. Terapia fizyczna: Neurolog może zalecić terapię fizyczną w celu poprawy siły mięśniowej, równowagi i koordynacji ruchowej pacjenta. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów z uszkodzeniami nerwowymi lub po udarze mózgu.
 3. Terapia zajęciowa: Terapia zajęciowa może pomóc pacjentom z neurologicznymi zaburzeniami w poprawie umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu. Może obejmować trening umiejętności społecznych, terapię mowy i inne techniki terapeutyczne.
 4. Chirurgia: W niektórych przypadkach, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych efektów, neurolog może zalecić operację. Na przykład, w przypadku guzów mózgu, chirurgia może być konieczna do usunięcia guza lub zmniejszenia jego rozmiaru.

Ważne jest, aby każde leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i prowadzone pod nadzorem doświadczonego neurologa.

Istota wczesnego wykrywania i leczenia przez neurologa

Wczesne wykrycie i leczenie schorzeń neurologicznych odgrywa kluczową rolę w poprawie rokowań pacjenta i ograniczeniu postępu choroby. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i rozpoczęte odpowiednie leczenie, tym większa jest szansa na zahamowanie postępu choroby i poprawę jakości życia pacjenta.

Dlatego też, jeśli masz jakiekolwiek objawy neurologiczne, takie jak bóle głowy, zaburzenia równowagi, trudności w mówieniu, utrata pamięci, drgawki czy inne nietypowe objawy, ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z neurologiem. Neurolog będzie w stanie przeprowadzić dokładną ocenę i diagnozę, oraz zalecić odpowiednie leczenie.

Kiedy udać się do neurologa i jak go znaleźć?

Jeśli masz jakiekolwiek objawy neurologiczne lub pytania dotyczące swojego zdrowia neurologicznego, ważne jest, aby skonsultować się z neurologiem. Oto kilka sytuacji, w których warto udać się do neurologa:

 1. Jeśli masz nawracające bóle głowy, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.
 2. Jeśli doświadczasz utraty pamięci, dezorientacji lub trudności w koncentracji.
 3. Jeśli masz trudności z chodzeniem, utratą równowagi lub innymi problemami z koordynacją ruchową.
 4. Jeśli doświadczasz nawracających napadów drgawkowych.
 5. Jeśli masz problemy z mową, takie jak trudności w formułowaniu słów lub zrozumieniu mowy.

Aby znaleźć neurologa, można skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który może skierować do specjalisty. Można również skorzystać z internetowych baz danych lekarzy lub zwrócić się do lokalnego szpitala lub kliniki, aby uzyskać rekomendację.

Neurolog versus inni specjaliści medyczni – zrozumienie różnicy

Choć wiele schorzeń może objawiać się podobnymi objawami, ważne jest zrozumienie różnicy między neurologiem a innymi specjalistami medycznymi. Neurologowie specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń układu nerwowego, podczas gdy inni specjaliści medyczni mogą mieć inne obszary specjalizacji.

Na przykład:

 1. Neurochirurg: Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu zaburzeń neurologicznych, takich jak guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe i inne poważne schorzenia wymagające interwencji chirurgicznej.
 2. Neuropsycholog: Specjalizuje się w ocenie i leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, myślenie i język.
 3. Psychiatra: Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia afektywne i inne schorzenia emocjonalne.

W przypadku podejrzenia zaburzeń neurologicznych, neurolog jest najodpowiedniejszym specjalistą do skonsultowania się w celu postawienia dokładnej diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Uzależnienie od Alkoholu – „Choroba zaprzeczeń”

Często osoba chora i jej najbliżsi długo zaprzeczają i wypierają ze świadomości fakt utraty kontroli nad piciem alkoholu. Niezmiernie trudno uchwycić moment, gdy picie przestaje być bezpieczne. Stopniowo, wraz z rozwojem choroby alkoholowej zaczynają się pojawiać nowe okazje i kolejne uzasadnienia dla spożywania alkoholu.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa bardzo różnorodnych zaburzeń, które jednak mają wspólną genezę związaną z pojęciem „nerwicy”, czy „nerwicy lękowej”, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu oraz prezentowanych objawach bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne.

Depresja

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy na świecie, jest także najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych.