Migrena

Migrena jest jednym z najczęstszych samoistnych bólów głowy. Jest to choroba powszechna, która dotyczy około 10% populacji, głównie dotyczy ludzi młodych. Bóle głowy pojawiające się w migrenie są umiarkowane lub silne, ograniczają aktywność pacjenta dotkniętego tą chorobą. 

Niezwykle ważne jest prawidłowe leczenie doraźne napadów migreny, a także w przypadku częstszego pojawiania się bólu leczenie profilaktyczne, które:

– poprawia jakość życia osoby chorującej na migrenę, 

– zmniejsza częstość napadów migreny,

– w przypadku wystąpienia napadu migreny, zmniejsza jego natężenie,

– zmniejsza liczbę przyjmowanych doraźnie tabletek przeciwbólowych,

 – pomaga zapobiegać polekowym bólom głowy, które są częstym powikłaniem nieprawidłowego leczenia migreny. 

W naszej placówce pacjent ma możliwość podjęcia leczenia profilaktycznego migreny epizodycznej charakteryzującej się częstymi napadami (powyżej 4 napadów w miesiącu) oraz migreny przewlekłej przeciwciałami monoklonalnymi w preferencyjnej cenie w ramach programu Migrena SOS Next. Jest to leczenie charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością oraz dobrą tolerancją, polega na przyjęciu jednej dawki leku co miesiąc.  

Prowadzimy również leczenie profilaktyczne migreny przewlekłej toksyną botulinową zgodnie z protokołem PREEMPT – jest to leczenie bardzo skuteczne u około 70-80% pacjentów, dedykowane pacjentom z bólami głowy występującymi powyżej 15 razy w miesiącu, z co najmniej 8 bólami głowy o charakterze migreny w miesiącu. Zabieg polega na podaniu niewielkich objętości leku w okolicę skóry czoła, głowy oraz ramion. Bezpośrednio po podaniu leku pacjent może bezpiecznie opuścić gabinet lekarski. Zabieg powtarzany jest co 12 tygodni, a samo leczenie toksyną traktuje się jako kurację – przy kolejnych podaniach efekt leczniczy jest narastający.